domingo, 5 de abril de 2009

Algunos datos interesantes

Estendard: Presenta unes mides de 70*50 cm. Es de seda de color cru i du unes ornamentacions florals brodades en fil d'or. A la part central s'hi enclava la creu de Calatrava, brodada en fil vermell.
Passos: És una de les confraries que du més passos a les processons. El Crist de la Bona Mort: Aquest pas està compost per cinc figures i totes de talla, completament vestides amb túniques i capes totes brodades en fil d'or. La figura central és el Crist, que és una talla del segle XVI. El Sant Sepulcre: Aquest pas només surt el Divendres Sant i és una sola figura, amb un sepulcre de vidre i llautó daurat. La figura és un crist jacent i és una talla del segle X.
Jesús Humiliat:Aquest pas surt a les processons del Dimarts i Dijous Sant. Es tracta de una talla molt valuosa de la qual no es coneix la datació.
Nostra Senyora de Gràcia: Consisteix també en una sola figura. És una marededéu amb corona de plata completament vestida amb capa i túniques. Aquest pas es converteix en dos el Diumenge de Rams i surt a la processó amb una capa vermella brodada en or i túnica blanca. El Divendres Sant surt la mateixa talla amb una capa negra brodada en or i amb una túnica negra també amb ornaments daurats.
Observacions històriques: Aquesta confraria fou fundada l'any 1902, per la qual cosa és la confraria més antiga de totes les illes i una de les més antigues d'Espanya. L'any 1952 es va construir una nova peana per al pas Crist de la Bona Mort. L'escultor fou Jaume Salvà.
Era germà major de la confraria el general Franco. Per acceptar el nomenament va enviar una carta manuscrita i signada, la qual es guarda als arxius de la confraria.
La cofradía está hermanada con la del Buen Perdón de Palma.
(Datos extraidos del libro "Les Confraries de Mallorca", coordinado por Damià Nicolau, de la Asociación de Cofradías de Porreres")